ЗРАЗКОВИЙ ХУДОЖНІЙ КОЛЕКТИВ ХОРЕОГРАФІЧНИЙ ГУРТОК “ПОЗИТИВ”

Керівник колективу – Костогриз Анна Андріївна.

Акомпоніатор – Тетяна Рябуха

Розклад занять ​Зразкового художного колективу  «ПОЗИТИВ»

Приеднатись до навчання

Про гурток

Молодий талановитий педагог створив дружній цікавий колектив, хореографічний гурток  “Позитив”, в якому процес навчання йде за принципом співтворчості педагога з дітьми та їх батьками. Це своєрідна сім’я, у якій всі живуть інтересами колективу й старанно намагаються засвоїти сучасні напрями хореографії.

Метою роботи гуртка є: залучення підростаючого покоління

до краси хореографічного мистецтва; виховання інтересу та любові до танцювальної діяльності; виразності та культури рухів; розкриття творчого потенціалу, виявлення та створення умов для розвитку обдарованих дітей та молоді.

Для дітей віком

5-18 років

Керівник колективу – Анна Андріївна Костогриз.

В 2015 році зайняла ІІІ місце у міському конкурсі «Керівник гуртка»

Освіта вища.

Тел. (093) 086-52-03

Сторінка гуртка

Електронна адреса: annakostogryz1991@gmail.com

Акомпоніатор – Тетяна Вячеславівна Рябуха

Сторінка акомпоніатора

Програма

Метою навчальної програми є формування і розвиток хореографічних та творчих здібностей дітей засобами різних видів хореографії, збагаченні їхнього емоційно-естетичного досвіду, а також у формуванні ціннісних орієнтирів, потреби в творчій самореалізації, духовно-естетичному самовдосконаленні та професійному самовизначенні.

Завдання програми:

Навчальні:

 • формувати систему знань та уявлень про сутність, види та жанри хореографічного мистецтва, особливості художньо-образної мови мистецтв;
 • ознайомити з різними видами хореографічного мистецтва: класичний, народно-сценічний, історико-побутовий і сучасний танець та їхньою термінологією;
 • навчити дітей прийомам самостійної та колективної роботи, самоконтролю та взаємоконтролю.

Розвиваючі:

 • розширити і збагатити художньо-естетичний та емоційно-естетичний досвід дітей;
 • опанувати художні вміння та навички в практичній діяльності;
 • розвинути хореографічні, музично-ритмічні, фізичні та творчі здібності, збагатити і ускладнити хореографічну лексику;
 • розвинути увагу, уяву, фантазію, спостережливість, пам’ять, волю, художньо-образне мислення;
 • розвинути у дітей активність і самостійність спілкування.

Виховні:

 • виховувати художні інтереси, смаки, духовні та морально-ціннісні орієнтири, потребу у художньо-творчій самореалізації та самовдосконаленні;
 • формувати загальну культуру особистості дитини, культуру поведінки та спілкування;
 • формувати почуття відповідальності, працьовитості, вміння працювати в колективі;
 • виховати здатність сприймати та інтерпретувати художні твори, висловлювати особистісне ставлення до них, аргументуючи свої думки.

Заходи

 Репертуар гуртка “Позитив” – відрізняється різноманітністю: від ніжної лірики, до яскравих експресивних композицій, від дитячих сюжетно-ігрових номерів, до філософських танців. На всіх концертах глядачі відзначають високий рівень підготовки дітей і оригінальність сценічних костюмів.

Прокрутити вгору