Творчість народжується там, де створюється сплав глибоких знань з досвідом практичної діяльності, який склався у процесі самостійної роботи, самовиховання і запозичений у майстрів педагогічної справи. Якою талановитою не була б людина, але якщо вона не вчиться на досвіді інших, то ніколи не буде хорошим педагогом.

                                         В. Сухомлинський

Атестація - це система заходів, спрямованих на всебічне комплексне оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників.

Педагогічні працівники, які працюють у навчальних закладах за сумісництвом або на умовах строкового трудового договору, атестуються на загальних підставах.

Мета атестації керівника гуртка: стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.

Педагогічним працівникам, які не мають повної вищої освіти, а також керівникам гуртків, студій, секцій, працівникам, які працюють на посадах культорганізатора, акомпаніатора, екскурсовода, інструктора з туризму, незалежно від рівня здобутої ними освіти за результатами атестації встановлюються тарифні розряди:

  • з вищою освітою - 9 або 10 тарифний розряд;
  • з середньою спеціальною освітою - 8;
  • без середньої спеціальної освіти - 7 тарифний розряд.

 При встановленні тарифного розряду враховуються освітній рівень парцівника, професійна компетенстінсть, педагогічний досвід, результативність та якість роботи, інші дані, які характеризують його діяльність.

Умовою атестації є обов'язкове проходження не рідше одного разу на 5 років підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форма навчання, програм інавчального закладів.

 

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО АТЕСТАЦІЮ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗІ ЗМІНАМИ

 

Матеріали для атестації педагогічних працівників